Dec 14, 2019   6:51 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preparation and Application of Bioactive Peptides
Written by (author): Ing. Lenka Hudecová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov
Summary:Táto diplomová práca bola zameraná na produkciu a aplikáciu bioaktívnych peptidov. V súčasnosti existuje celosvetový trend znižovania spotreby cukru, ktorý súvisí najmä s rozširujúcimi sa civilizačnými chorobami v ľudskej populácii. Požiadavka optimálneho príjmu energie, ktorá je kľúčová pre zdravie, sa najviac prejavuje v použití intenzívnych sladidiel. Ukázalo sa však, že umelé intenzívne sladidlá majú nepriaznivý účinok na zdravie. Z tohto dôvodu sa efektívnou možnosťou preukázala náhrada cukru prírodnými sladidlami na báze proteínov. Jedná sa zväčša o malé peptidy s intenzívnou sladivosťou, ktorá prevyšuje sladivosť cukru, pričom patria medzi nízkokalorické sladidla, ktorých energetická hodnota je prakticky nulová. Nevýhodou je cena ich výroby izoláciou z prírodných zdrojov, v dôsledku čoho sa hľadajú iné alternatívy ich produkcie. V experimentálnej časti diplomovej práce bola expresia biopeptidov uskutočnená v kvasinkovom expresnom systéme Pichia pastoris. Následne bola uskutočnená optimalizácia purifikácie pomocou ionexovej chromatografie. Budúca aplikácia sladidiel je možne nie len v potravinárstve, ale aj vo farmaceutickom priemysle, vďaka ich antimikrobiálnej aktivite.
Key words:Pichia pastoris, antimikrobiálne peptidy, prírodné sladidlá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited