Jul 20, 2019   4:20 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Identification number: 506
University e-mail: milan.majernik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Aľušíková
Finančná analýza a využitie finančných prostriedkov EÚ
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anton Balog
Riadenie inovácií a zmien - kvalita
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Baloga
Finančné riadenie podniku - controlling
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Belasová
Finančná analýza v rozhodovaní podniku
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Biľová
Postavenie potravinárskeho priemyslu v rámci národného hospodárstva SR
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrícia Dušaková
Finančné riadenie – finančná politika podniku
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Ferenc
Holding - spôsob riadenia podniku
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Figna
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Hajníková
Transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a naopak - transformačný proces obchodnej spoločnosti
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefánia Hirjáková
Finančná analýza a finančné prostriedky Európskej únie
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Hlubiková
Holding - spôsob riadenia podniku
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Ivanko
Finančná analýza a controlling v riadení podniku
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Ivanko
Finančná analýza a controlling v riadení podniku
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jablonský
Finančné riadenie – analýza externých a interných zdrojov financovania podniku
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rastislav Kačmár
Finančné riadenie podniku - controlling
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefánia Kuncová
Finančná analýza skupiny podnikov
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viera Levsteková
Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Mizerová
Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Olejník
Aplikácia predikčných metód finančnej analýzy podniku na podmienky SR
September 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Pajunková
Možnosti, zdroje a potreby cesty interného financovania podniku
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Pápyová, PhD.
Finančná analýza podniku
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Roman Pardupa
Finančná analýza vo vybranom podniku
May 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Pavlisková
Finančná analýza a finančné prostriedky EÚ vo vybranom podniku
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Slavomíra Prigancová
Finančné riadenie podniku - finančná analýza
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Stavrovská
Objektivizácia cenotvorby v priemyselnom podniku v trhovom prostredí
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karin Sternmüllerová
Možnosti využitia grantov a iných fondov pre zavedenie projektov
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Suchá
Finančné riadenie podniku - finančná analýza
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mgr. Anna Šutovská, PhD.
Vplyv dane z pridanej hodnoty na ekonomiku podniku v odvetví stavebníctva
August 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Švajková
Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Tecáková
Zdroje a cesty interného a externého financovania
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Milan Terneni
Logistika a riadenie pre malé a stredné podniky
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Tongeľová
Postavenie potravinárskeho priemyslu v rámci Národného hospodárstva SR
May 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jakeline Trejos Jimenez, PhD.
Manažment projektov v prostredí Európskej Únie
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Tomáš Vajs
Riadenie inovácií a zmien
May 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Vasko
Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
Vplyv logistiky na malé a stredné podniky v oblasti dopravy a zasielateľstva
July 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Vika
Analýza vplyvu preventívnej údržby na objem korektívnej údržby
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress