Oct 21, 2020   5:07 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Identification number: 506
University e-mail: milan.majernik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts
     
Lesson     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alena Aľušíková
Finančná analýza a využitie finančných prostriedkov EÚ
May 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Anton Balog
Riadenie inovácií a zmien - kvalita
May 2010Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Baloga
Finančné riadenie podniku - controlling
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Belasová
Finančná analýza v rozhodovaní podniku
May 2008
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Biľová
Postavenie potravinárskeho priemyslu v rámci národného hospodárstva SR
May 2009
Displaying the final thesis
6.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Patrícia Dušaková
Finančné riadenie – finančná politika podniku
May 2011Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Ferenc
Holding - spôsob riadenia podniku
May 2009
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Figna
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Hajníková
Transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a naopak - transformačný proces obchodnej spoločnosti
May 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Hazuchová
The diagnosis of financial health a business entity
June 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Štefánia Hirjáková
Finančná analýza a finančné prostriedky Európskej únie
May 2008
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Anna Hlubiková
Holding - spôsob riadenia podniku
May 2008
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Hozlárová
The cost analysis of a business entity
June 2020
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Ivanko
Finančná analýza a controlling v riadení podniku
May 2010Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Peter Ivanko
Finančná analýza a controlling v riadení podniku
May 2009
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Jablonský
Finančné riadenie – analýza externých a interných zdrojov financovania podniku
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Kačmár
Finančné riadenie podniku - controlling
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Štefánia Kuncová
Finančná analýza skupiny podnikov
May 2008
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Viera Levsteková
Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov
May 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Mizerová
Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva
May 2012Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Pavol Olejník
Aplikácia predikčných metód finančnej analýzy podniku na podmienky SR
September 2010
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Gabriela Pajunková
Možnosti, zdroje a potreby cesty interného financovania podniku
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Barbora Pápyová, PhD.
Finančná analýza podniku
May 2007
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Roman Pardupa
Finančná analýza vo vybranom podniku
May 2009
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Pavlisková
Finančná analýza a finančné prostriedky EÚ vo vybranom podniku
May 2008
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Slavomíra Prigancová
Finančné riadenie podniku - finančná analýza
May 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mária Stavrovská
Objektivizácia cenotvorby v priemyselnom podniku v trhovom prostredí
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karin Sternmüllerová
Možnosti využitia grantov a iných fondov pre zavedenie projektov
May 2015
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Suchá
Finančné riadenie podniku - finančná analýza
May 2011
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Mgr. Anna Šutovská, PhD.
Vplyv dane z pridanej hodnoty na ekonomiku podniku v odvetví stavebníctva
August 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Švajková
Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov
May 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Tecáková
Zdroje a cesty interného a externého financovania
May 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Milan Terneni
Logistika a riadenie pre malé a stredné podniky
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mária Tongeľová
Postavenie potravinárskeho priemyslu v rámci Národného hospodárstva SR
May 2008
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Jakeline Trejos Jimenez, PhD.
Manažment projektov v prostredí Európskej Únie
May 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Vajs
Riadenie inovácií a zmien
May 2010Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Peter Vasko
Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva
May 2011
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
Vplyv logistiky na malé a stredné podniky v oblasti dopravy a zasielateľstva
July 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Vika
Analýza vplyvu preventívnej údržby na objem korektívnej údržby
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress