17. 6. 2019  11:02 Adolf
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Identifikačné číslo: 506
Univerzitný e-mail: milan.majernik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alena Aľušíková
Finančná analýza a využitie finančných prostriedkov EÚ
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Anton Balog
Riadenie inovácií a zmien - kvalita
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Baloga
Finančné riadenie podniku - controlling
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Belasová
Finančná analýza v rozhodovaní podniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Biľová
Postavenie potravinárskeho priemyslu v rámci národného hospodárstva SR
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Patrícia Dušaková
Finančné riadenie – finančná politika podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Ferenc
Holding - spôsob riadenia podniku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Figna
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Hajníková
Transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a naopak - transformačný proces obchodnej spoločnosti
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Štefánia Hirjáková
Finančná analýza a finančné prostriedky Európskej únie
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Hlubiková
Holding - spôsob riadenia podniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Ivanko
Finančná analýza a controlling v riadení podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Peter Ivanko
Finančná analýza a controlling v riadení podniku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Jablonský
Finančné riadenie – analýza externých a interných zdrojov financovania podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rastislav Kačmár
Finančné riadenie podniku - controlling
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefánia Kuncová
Finančná analýza skupiny podnikov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viera Levsteková
Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Mizerová
Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavol Olejník
Aplikácia predikčných metód finančnej analýzy podniku na podmienky SR
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriela Pajunková
Možnosti, zdroje a potreby cesty interného financovania podniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Pápyová, PhD.
Finančná analýza podniku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Roman Pardupa
Finančná analýza vo vybranom podniku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Pavlisková
Finančná analýza a finančné prostriedky EÚ vo vybranom podniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Slavomíra Prigancová
Finančné riadenie podniku - finančná analýza
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Stavrovská
Objektivizácia cenotvorby v priemyselnom podniku v trhovom prostredí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karin Sternmüllerová
Možnosti využitia grantov a iných fondov pre zavedenie projektov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Suchá
Finančné riadenie podniku - finančná analýza
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mgr. Anna Šutovská, PhD.
Vplyv dane z pridanej hodnoty na ekonomiku podniku v odvetví stavebníctva
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Švajková
Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Tecáková
Zdroje a cesty interného a externého financovania
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Milan Terneni
Logistika a riadenie pre malé a stredné podniky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Tongeľová
Postavenie potravinárskeho priemyslu v rámci Národného hospodárstva SR
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Jakeline Trejos Jimenez, PhD.
Manažment projektov v prostredí Európskej Únie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Tomáš Vajs
Riadenie inovácií a zmien
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Vasko
Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
Vplyv logistiky na malé a stredné podniky v oblasti dopravy a zasielateľstva
júl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Vika
Analýza vplyvu preventívnej údržby na objem korektívnej údržby
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná