11. 12. 2019  9:55 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identifikační číslo: 50837
Univerzitní e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:GSM alarm
Autor: Bc. Tomáš Kútik
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Oponent:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:GSM alarm
Abstrakt:Cieľom tejto práce je navrhnúť hardvér a softvér GSM alarmu. Systém je konfigurovateľný pomocou sms správ a webovej aplikácie. V prípade narušenia zóny upozorní užívateľa sms správou. Umožňuje tiež diaľkové ovládanie spotrebičov. V prvej časti práce sa oboznámime s funkciami ktoré ponúkajú riešenia inteligentných domov ktorých súčasťou môže byť aj náš alarm ako samostatný systém zabezpečenia. V druhej časti sa zoznámime s platformou Arduino, vysvetlíme si princíp fungovania a parametre PIR a DOOR senzorov ktoré zabezpečujú detekciu narušenia chráneného objektu. Oboznámime so elektromagnetickým spínacím relé, s modulom bezdrôtovej komunikácie ktorý zabezpečuje výmenu informácií medzi jednotlivými modulmi alarmu a s GSM modulom ktorý zabezpečuje komunikáciu s užívateľom či už formou sms správ alebo webovou aplikáciou. V poslednej časti si priblížime konkrétne riešenia alarmu, jednotlivé časti schém zapojenia, návrh a výrobu dosiek plošných spolu s použitými súčiastkami. Nakoniec si popíšeme zaujímavé časti algoritmov. Hlavný význam použitia GSM modulu v systéme alarmu je informovať majiteľa o narušení chráneného priestoru. Alarmy využívajúce iba zvukovú a svetelnú signalizáciu síce môžu páchateľa odradiť ale nijako neinformujú majiteľa v jeho neprítomnosti.
Klíčová slova:GSM, Arduino, PIR, alarm

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně