May 28, 2020   3:00 p.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
Graduate
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
GSM Alarm
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
GSM alarm
Summary:
Cieľom tejto práce je navrhnúť hardvér a softvér GSM alarmu. Systém je konfigurovateľný pomocou sms správ a webovej aplikácie. V prípade narušenia zóny upozorní užívateľa sms správou. Umožňuje tiež diaľkové ovládanie spotrebičov. V prvej časti práce sa oboznámime s funkciami ktoré ponúkajú riešenia inteligentných domov ktorých súčasťou môže byť aj náš alarm ako samostatný systém zabezpečenia. V druhej časti sa zoznámime s platformou Arduino, vysvetlíme si princíp fungovania a parametre PIR a DOOR senzorov ktoré zabezpečujú detekciu narušenia chráneného objektu. Oboznámime so elektromagnetickým spínacím relé, s modulom bezdrôtovej komunikácie ktorý zabezpečuje výmenu informácií medzi jednotlivými modulmi alarmu a s GSM modulom ktorý zabezpečuje komunikáciu s užívateľom či už formou sms správ alebo webovou aplikáciou. V poslednej časti si priblížime konkrétne riešenia alarmu, jednotlivé časti schém zapojenia, návrh a výrobu dosiek plošných spolu s použitými súčiastkami. Nakoniec si popíšeme zaujímavé časti algoritmov. Hlavný význam použitia GSM modulu v systéme alarmu je informovať majiteľa o narušení chráneného priestoru. Alarmy využívajúce iba zvukovú a svetelnú signalizáciu síce môžu páchateľa odradiť ale nijako neinformujú majiteľa v jeho neprítomnosti.
Key words:
GSM, Arduino, PIR, alarm

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited