Sep 22, 2019   10:23 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Remote Controlled Robot
Written by (author): Bc. Anastasiia Zavadska
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Diaľkovo ovládaný robot
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia mobilnej platformy s možnosťou riadenia pomocou Android aplikácie a zároveň s možnosťou získania telemetrických údajov a informácii pomocou Wi-Fi. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti sa realizuje detailná analýza mobilných platforiem, špecifikujú a popisujú sa všetky potrebné náradia pre návrh a projektovanie zariadenia, ako aj aplikácie. Druhá časť práce je bezprostredne venovaná konštrukcii prístroja a technicko-ekonomickému zabezpečeniu, ktoré zahŕňa výpočet nákladov na celkový vývoj hotového produktu. V závere práce sú zhodnotené výsledky a práceschopnosť projektu.
Key words:Android, WiFi, Mobilná platforma, Mobilná aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited