May 28, 2020   2:22 p.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
Graduate
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of intelligent house
Written by (author):
Ing. Marek Buday
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riadenie inteligentného domu
Summary:Hlavnou témou našej práce je návrh riadenia inteligentného riadiaceho systému pre rodinný dom pomocou zariadenia Unipi Neuron M203. Hlavné ciele našej práce sú návrh hardvérovej konfigurácie pre riadenie akčných členov a návrh riadiaceho softvéru vo vývojovom prostredí Mervis od spoločnosti ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o., ktorý efektívne vyuţíva aspekty prostredia na inteligentné riadenie domu. Ďalším cieľom práce je vytvorenie mobilnej aplikácie pre riadenie inteligentného domu s operačným systémom Android pomocou vývojového prostredia Android Studio. Výsledkom našej práce je funkčný inteligentný riadiaci systém pre rodinné domy pozostávajúci z hardvérovej a softvérovej konfigurácie prispôsobenej na konkrétny model domu. Ku konfigurácií systému je prispôsobená mobilná aplikácia pre komfortné ovládanie domu. Významom tohto riadiaceho systému nie je len zvýšiť ţivotnú úroveň obyvateľov, ale hlavne zníţiť energetickú spotrebu domácnosti.
Key words:
riadenie, Android aplikácia, inteligentný dom, Unipi Neuron, Mervis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited