May 25, 2020   0:55 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

     
Graduate     Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design of Micromouse Robot
Written by (author): Bc. Michal Jánošík
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh robota typu Micromouse
Summary:Robotická myš, robot v bludisku alebo aj inak nazývaná Micromouse je autonómne zariadenie, ale zároveň môžeme hovoriť o súťaži týchto zariadení. Ide o robota, orientujúceho sa v bludisku pomocou senzorov a vopred implementovaných algoritmov. V práci sa venujeme návrhu tohto robota a algoritmom na jeho chod. Výstupom práce je samotný funkčný model robota.
Key words:
Robotická myš, riešenie bludiska, vnorený počítač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited