11. 12. 2019  16:03 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identifikačné číslo: 50837
Univerzitný e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačové rozpoznávanie písaných číslic
Autor: Bc. Miroslava Kukučková
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačové rozpoznávanie písaných číslic
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním písaných číslic z MNIST databázy. Najskôr sú vymenované a popísané základné typy neurónových sietí. Ďalej je priblížený model neurónu, jeho jednotlivé časti, topológia neurónových sietí a ich učenie. Program rozpoznávania číslic bol vytvorený v jazyku C. V praktickej časti sa snažíme nájsť také rozloženie neurónovej siete, ktoré bude dosahovať čo najlepšie výsledky. V aplikácii experimentujeme s počtom skrytých vrstiev a počtom neurónov v jednotlivých vrstvách. Neskôr zmeníme spôsob výpočtu hodnôt neurónov so snahou znížiť celkový čas potrebný na učenie siete. Zvolíme paralelný výpočet pomocou vlákien, ktoré rozdelia výpočty do jednotlivých procesorov počítača. V závere zistíme, že vytváranie vlákien je časovo náročné, a teda využitie nachádzajú pri vzorkách s vyšším počtom pixelov, a tiež s vyšším počtom neurónov v skrytých vrstvách. Použitie paralelných výpočtov preto nie je vhodné v tejto práci, nakoľko celkový čas trénovania siete sa nezníži.
Kľúčové slová:neurónová sieť, vlákno, paralelný výpočet, procesor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene