May 28, 2020   2:27 p.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Final thesis     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Computer Recognition of Written Digits
Written by (author): Bc. Miroslava Kukučková
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Počítačové rozpoznávanie písaných číslic
Summary:
Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním písaných číslic z MNIST databázy. Najskôr sú vymenované a popísané základné typy neurónových sietí. Ďalej je priblížený model neurónu, jeho jednotlivé časti, topológia neurónových sietí a ich učenie. Program rozpoznávania číslic bol vytvorený v jazyku C. V praktickej časti sa snažíme nájsť také rozloženie neurónovej siete, ktoré bude dosahovať čo najlepšie výsledky. V aplikácii experimentujeme s počtom skrytých vrstiev a počtom neurónov v jednotlivých vrstvách. Neskôr zmeníme spôsob výpočtu hodnôt neurónov so snahou znížiť celkový čas potrebný na učenie siete. Zvolíme paralelný výpočet pomocou vlákien, ktoré rozdelia výpočty do jednotlivých procesorov počítača. V závere zistíme, že vytváranie vlákien je časovo náročné, a teda využitie nachádzajú pri vzorkách s vyšším počtom pixelov, a tiež s vyšším počtom neurónov v skrytých vrstvách. Použitie paralelných výpočtov preto nie je vhodné v tejto práci, nakoľko celkový čas trénovania siete sa nezníži.
Key words:
neurónová sieť, vlákno, paralelný výpočet, procesor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited