May 25, 2020   1:01 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
     
     
Final thesis          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Application of computer vision
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia počítačového videnia
Summary:
Cieľom tejto práce je pomocou počítačového videnia vytvoriť aplikáciu na detekciu objektu v priestore s použitím vhodného hardvéru. V práci bola použitá knižnica počítačového videnia OpenCV a metóda triangulácie na výpočet vzdialenosti detekovaného objektu. Aplikácia je naprogramovaná v programovacom jazyku Python. V práci sme sa oboznámili so základnými technikami počítačového videnia a kalibrácie kamier. V závere práce sme vytvorili aplikáciu na detekciu farebného objektu v priestore a pri znalosti parametrov kamier výpočtom určiť jeho vzdialenosť od kamier.
Key words:počítačové videnie, stereovízia, kalibrácia kamier, Python, Raspberry Pi, OpenCV, triangulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited