Jun 3, 2020   8:14 a.m. Karolína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

     
Graduate
     
     
Final thesis          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Autonomous robot
Written by (author):
Ing. Dominika Vančíková
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Autonómny robot
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je skonštruovať mobilného robota, ktorý je schopný pohybovať sa sledovaním čiary na kontrastnom podklade. Robot dokáže obísť prekážku a zvládnuť prerušenie čiary s tým, že ďalej pokračuje v sledovaní čiary. V bakalárskej práci je potrebné navrhnúť vhodnú mechanickú a elektronickú konštrukciu robota. Pre správne vykonávanie činností je potrebné vybrať vhodné senzory, riadiacu jednotku a programovací jazyk, v ktorom sa budú programovať jednotlivé úkony pre robota.
Key words:Arduino, stopár, autonómny, Eagle, PID rgulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited