Sep 22, 2019   1:28 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Wirelless Watering System
Written by (author): Bc. Stanislav Hájek
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezdrôtový závlahový systém
Summary:Cieľom tejto práce bolo naštudovať a následne navrhnúť plne automatický závlahový systém pre vertikálne prvky záhrad a kochlíkové systémy. Pre bezdrôtovú komunikáciu bola zvolená technológia Wi-Fi. Práca bola rozčlenená na riešenie klientskej a serverovej časti. Výsledkom tejto práce však nebol len návrh, ale aj praktické vyhotovenie, otestovanie a sprevádzkovanie technických prostriedkov, ako aj návrh, výber, inštalácia, implementácia, testovanie a odladenie všetkého potrebného softvérového vybavenia. Teda nielen návrh systému, ale plne funkčný systém ako taký. Práca upozorňuje aj na niektoré problémy spojené s praktickým prevádzkovaním vyvinutého zariadenia. Práca obsahuje aj návrh a realizáciu ochranného krytu klientských zariadení.
Key words:teplota, vlhkosť, Internet vecí, Wi-Fi, voda v pôde, závlaha, klient, protokol, bezdrôtová komunikácia, sieť, internet, hardvér, softvér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited