May 25, 2020   1:43 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate
     
Lesson     Final thesis     Projects
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Attitude Stabilisation of Satellite on Earth's Orbit
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stabilizácia družice na zemskej orbite
Summary:
Táto práca sa zaoberá stabilizáciou družice skCube na zemskej orbite. Práca obsahuje analýzu vybraných dostupných nástrojov na simuláciu družíc triedy CubeSat. Za týmto účelom bol vytvorený matematický model prostredia v ktorom sa bude družica nachádzať. Pomocou matematického modelu bola vytvorená simulácia v prostredí MATLAB-SIMULINK pomocou ktorej je možné simulovať riadenie natočenia družice na zemskej orbite. Úlohou práce je overiť riadiace algoritmy pomocou ktorých bude družica obiehať Zem v stabilizovanom stave. V práci je navrhnutých niekoľko spôsobov na riadenie pomocou cievok tvoriacich moment v kombinácii s magnetickým poľom Zeme.
Key words:cubesat, simulacia, riadenie, družica, matlab

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited