6. 12. 2019  23:34 Mikuláš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identifikační číslo: 50837
Univerzitní e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Konštrukcia a riadenie sústav LEGO pre účely výučby teórie riadenia
Autor: Ing. Patrik Hudačko
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Oponent:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Konštrukcia a riadenie sústav LEGO pre účely výučby teórie riadenia
Abstrakt:Hlavnou úlohou projektu je preskúmanie možností stavebnice LEGO Mindstorms EV3 pri vytváraní a riadení sústav Gulička na ploche, Gulička na tyči a Segway. Práca obsahuje krátke predstavenie stavebnice. Pri každej zo sústav sa nachádza aj matematicko fyzikálny model a taktiež princíp odvádzania riadenia. V práci je využitý originálny softvér, toolbox pre programovacie prostredie matlab a taktiež firmware pre programovanie riadiacej jendotky v jazyku C#. V práci tiež nahliadneme do počítačového videnia konkrétne detekcii súradníc objektu na základe výstupu VGA kamery. Táto práca by mohla byť nápomocná pri implementácii stavebnice LEGO Mindstorms EV3 do procesu edukácie v oblasti teórie riadenia ako aj pri vytváraní podobných aplikácii. Práca obsahuje rozbor jednotlivých riadiacich algoritmov ku každej zo sústav.
Klíčová slova:Mindstorms, Gulička na ploche, Gulička na tyči, Segway, Inverzné kyvadlo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně