May 26, 2020   3:59 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
          Final thesis     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Construction and control of systems LEGO for educational purposes of control theory
Written by (author): Ing. Patrik Hudačko
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konštrukcia a riadenie sústav LEGO pre účely výučby teórie riadenia
Summary:
Hlavnou úlohou projektu je preskúmanie možností stavebnice LEGO Mindstorms EV3 pri vytváraní a riadení sústav Gulička na ploche, Gulička na tyči a Segway. Práca obsahuje krátke predstavenie stavebnice. Pri každej zo sústav sa nachádza aj matematicko fyzikálny model a taktiež princíp odvádzania riadenia. V práci je využitý originálny softvér, toolbox pre programovacie prostredie matlab a taktiež firmware pre programovanie riadiacej jendotky v jazyku C#. V práci tiež nahliadneme do počítačového videnia konkrétne detekcii súradníc objektu na základe výstupu VGA kamery. Táto práca by mohla byť nápomocná pri implementácii stavebnice LEGO Mindstorms EV3 do procesu edukácie v oblasti teórie riadenia ako aj pri vytváraní podobných aplikácii. Práca obsahuje rozbor jednotlivých riadiacich algoritmov ku každej zo sústav.
Key words:
Mindstorms, Gulička na ploche, Gulička na tyči, Segway, Inverzné kyvadlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited