May 25, 2020   1:59 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
     Projects
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Robotic Rubic cube solver
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Robotický systém na lúštenie Rubikovej kocky
Summary:
Cieľom práce bolo naštudovať, navrhnúť a skonštruovať robotický systém na riešenie hlavolamu rubikovej kocky. Navrhnúť vhodnú konštrukciu a systém skenovania, výber vhodného algoritmu pre riešenie hlavolamu rubikovej kocky a jeho následná aplikácia. Pre robotický systém bola zvolená a vymodelovaná konštrukcia, ktorá bola následne vytvorená technológiou 3D tlače. Zvolená konštrukcia obsahuje štyri krokové a štyri servo motory riadené samotným systémom. Pre riešenie hlavolamu rubikovej kocky boli vybrané tri metódy Beginner method, CFOP a Kociemba, pomocou ktorých systém dokáže tento hlavolam vylúštiť. Následne bol vykonaný experiment kde sme tieto tri metódy porovnali. Výsledkom experimentu sme dokázali, že algoritmus Herberta Kociembu pre suboptimálne riešenie hlavolamu rubikovej kocky dokáže vylúštiť hlavolam v kratšom čase oproti spomenutým metódam. Kociembov algoritmus nie je použiteľný pre ľudského lúštiteľa a teda poukazuje na výhodu aplikácie robotického systému voči ľudskému faktoru.
Key words:Rubiková kocka, robot, lúštenie, rasberry pi, krokový motor, servo motor, Beginner metoda, CFOP, Kociemba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited