Sep 28, 2020   3:19 p.m. Václav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
     
     
     
Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Micromouse performance robot
Written by (author): Bc. Samuel Kacej
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výkonný robot typu micromouse
Summary:
Úlohou robotov typu Micromouse je vedieť sa orientovať v neznámom bludisku a nájsť najvhodnejšiu trajektóriu zo začiatku do cieľa bludiska. Táto práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou autonómneho robota typu micromouse, ktorý vie detektovať svoje okolie, zaznamenať svoju polohu a mapovať okolité bunky do mapy bludiska. Na základe analýzy medzinárodných pravidiel súťaže bola navrhnutá mechanická, hardvérová a softvérová štruktúra robota. Bol vytvorený vhodný senzorický systém robota ktorý umožňoval detektovať jeho okolie, ktoré sa následne zaznamenávalo do vnútornej mapy bludiska. Boli navrhnuté regulátory polohy robota ktoré boli experimentálne vyladené. Po úspešnom zmapovaní bludiska robot je schopný zo získanej mapy bludiska vyhodnotiť vhodnú cestu ktorú je schopný prejsť rýchlo a plynule. Robot je schopný zrýchľovať na rovine. pohybovať sa diagonálne po bludisku a v reálnom čase komunikovať s užívateľom. Výsledky práce mali byť pôvodne overené na súťaži ISTROBOT avšak kvôli aktuálnej situácií boli overené v malej náhrade bludiska.
Key words:micromouse, bludisko, riadenie, robot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited