May 26, 2020   4:12 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate
     
     
     Projects     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of computer vision by using industrial cameras
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia počítačového videnia pomocou priemyselných kamier
Summary:
Úlohou tejto diplomovej práce bolo zostrojiť systém strojového videnia pre inšpekciu vzhľadových vád vytlačovaných materiálov a aplikácie na meranie profilu vytlačovaného materiálu. Cieľom bolo naprogramovať aplikáciu pre zadanú úlohu, oboznámiť sa s nevyhnutnou teóriou pre splnenie úlohy, ale oboznámiť sa okrem softvérovej časti aj s ostatnými časťami systému strojového videnia. Tieto časti sú: mechanická časť, elektrická časť a optické inžinierstvo.
Key words:
strojové videnie, priemyselné kamery, vizuálna inšpekcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited