17. 11. 2019  14:40 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identifikační číslo: 50837
Univerzitní e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Aplikácia pre Motion Capturing
Autor: Ing. Marek Novotný
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Aplikácia pre Motion Capturing
Abstrakt:Primárnym cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a naprogramovať aplikáciu, ktorá bude slúžiť na spracovanie, konfiguráciu a vizualizáciu dát z wMotion senzorov na zaznamenávanie pohybu v priestore. Sekundárnou úlohou bolo navrhnutie a naprogramovanie demo príkladu využívajúceho wMotion senzory v podobe hry. Prácu sme tematicky usporiadali do siedmych celkov - kapitol s tým, že v záverečnej kapitole sme zrekapitulovali naše výsledky, zhodnotili úspešnosť naplnenia stanovených cieľov práce a naprogramovanej aplikácie. Prvá časť vrátane podkapitoly je venovaná algebre a histórii kvaterniónov. V druhom celku sme sa zamerali na popísanie nového orientačného filtra nazvaného Madgwickov filter. Nasledujúca kapitola rozoberá problematiku vytvorenia prístupového bodu potrebného pre prijímanie dát. Kapitola nazvaná wMotion senzory, ktorá má číslo štyri opisuje konštrukciu samotných wMotion senzorov – pričom jednotlivé jej podkapitoly sú venované gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. Piata časť rozoberá v súčasnosti populárne herné frameworky a na aký účel sa používajú. Diplomovú prácu logicky uzatvárame záverečnou kapitolou obsahujúcou popis samotnej aplikácie, jednotlivých jej častí ako aj používateľskej dokumentácie opísanej v tejto kapitole.
Klíčová slova:wMotion senzory, Unity, Kvaternióny, Motion Capturing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně