Sep 28, 2020   3:06 p.m. Václav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
HMI for modern embedded platforms with main focus on SCADA applications and building of operating system
Written by (author): Ing. Martin Irha
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:
Ing. Ondrej Tereň
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému
Summary:Predmetom diplomovej práce je osvojenie si embedded linux platformy na rodine procesorov i.MX6 a Qt frameworku ako cross softvérovej platformy pre návrh a tvorbu embedded priemyselných riešení. Cieľom štúdia iMX6 SoC a jadra Linux bude zostavenie operačného systému pomocou metadistribúcie Buildroot, na ktorom bude navrhnutá a implementovaná vizualizačná platforma tzv. „pokročilého grafického rozhrania HMI“. Evaluácia celého zadania bude realizovaná na prototypovej aplikácii vybraného priemiselného riešenia.
Key words:
i.MX 6, Linux, Qt Quick, HMI, Buildroot, GStreamer

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited