Sep 28, 2020   2:00 p.m. Václav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

     Graduate     
     
     Projects     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Bait boat
Written by (author): Ing. Tomáš Kútik
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zavážacia lodička
Summary:
Cieľom tejto práce bolo vybrať vhodné komponenty a následne navrhnúť konštrukciu zavážacej loďky, ktorá bude vybavená osvetlením, zásobníkmi na krmivo a možnosťou vyvezenia nástrah, navrhnúť elektroniku, vhodný spôsob ovládania a možnosti autonómnych činností a nakoniec vytvoriť riadiaci softvér loďky. Pred výberom komponentov a návrhom konštrukcie loďky sme si naštudovali modelársku problematiku, kde sme sa oboznámili s rôznymi konštrukčnými riešeniami či už možnosťami výroby, vlastnosťami materiálov, výberom vhodných pohonov a ďalšími špecifikami spojenými s návrhom konštrukcie loďky. Oboznámili sme sa s princípom fungovania senzorov a na navigáciu loďky sme vybrali GPS modul Neo 7M, a senzor BNO055 obsahujúci trojosí akcelerometer, gyroskop a magnetometer. Následne sme navrhli jednoduchý spôsob ovládania cez Wi-Fi ESP modul, kde beží webový server. Navrhli sme autonómny režim, kedy loďka sama určí štartovaciu polohu a je schopná samostatne doraziť do cieľa, kde vysype krmivo alebo uvoľní vyvážanú nástrahu a následne sa vráti späť. Osvojili sme si aj praktické skúsenosti spojené s návrhom dosky plošných spojov a výrobou použitím metódy fotocesty. Nakoniec sme implementovali samotný riadiaci softvér, kde sme sa rozhodli využiť operačný systém FreeRTOS ktorý podporuje platforma mikrokontrolérov STM32 a popísali sme našu implementáciu.
Key words:Zavážacia loďka, ESP, navigácia, GPS, INS, BNO055

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited