Jul 3, 2020   4:11 p.m. Miloslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson          Projects     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:MEMS gyroscope signal processing
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:Ing. Dávid Soós
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spracovanie signálov z MEMS gyroskopov
Summary:
V poslednej dobe sa čoraz častejšie stretávame so zariadeniami, využívajúcimi pre svoju činnosť senzory založené na základných fyzikálnych princípoch ako napríklad gyroskopy využívajúce Coriolisovu silu pre určenie uhlovej rýchlosti zariadenia. Nakoľko je potenciál využitia týchto senzorov v robotike vysoký, rozhodol som sa, že sa tejto problematike budem venovať vo svojej bakalárskej práci. Samotné gyroskopy prešli dlhým vývojom až napokon vývoj v oblasti MEMS technológie umožnil ich extrémnu miniaturizáciu a výrazné zníženie ceny. V súčasnosti sa cena týchto gyroskopov pohybuje rádovo v jednotkách až desiatkach eúr. Práve vďaka tejto dostupnosti gyroskopov môžem vo svojej bakalárskej práci porovnať viac modelov. V mojej bakalárskej práci rozoberiem pojem gyroskop, jeho históriu až po dnešné MEMS gyroskopy. Ďalej si povieme niečo o filtrovaní signálu pomocou Kalmanovho filtra, ktorého zjednodušenie, implementáciu a ladenie v prostredí Matlab rozoberiem do detailov. Napokon navrhnutý 1D-Kalmanov filter použijem k filtrovaniu meraného signálu z gyroskopov v reálnom čase a porovnám a zhodnotím dosiahnuté výsledky.
Key words:
gyroskop, Kalmanov filter, MEMS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited