Jul 7, 2020   11:59 a.m. Oliver
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     
Final thesis
     Projects          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Parallel computations on graphics card
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Paralelné výpočty na grafickej karte
Summary:
Táto práca sa zaoberá problematikou paralelných výpočtov na grafickej karte. Najskôr je v nej popísaný a vysvetlený pamäťový model s hardvérovou architektúrou grafickej karty firmy Nvidia. Zvolená je sada vývojárskych nástrojov a na jednoduchom príklade pripočítania konštanty k vektoru sú vysvetlené základné programátorské funkcie v rozhraní CUDA pre prácu s takouto grafickou kartou. V praktickom príklade rozoberám návrh jednoduchej umelej neurónovej siete s feed forward algoritmom, pričom dôraz je kladený hlavne na demonštráciu základných problémov spojených s paralelným programovaním. Pri návrhu tejto aplikácie narazíme na problém paralelného výpočtu sumy, na ktorom si demonštrujeme algoritmus paralelnej redukcie. V závere zistíme, že výkon grafickej karty je závislý od počtu spracovávaných údajov a že nie vždy má význam používať grafickú kartu na realizáciu všeobecných výpočtov.
Key words:
neurónové siete, feed forward algoritmus, CUDA, grafická karta, paralelný výpočet, paralelná redukcia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited