Jul 11, 2020   10:38 p.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

     
          
Final thesis
     
Projects     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Control of nonlinear systems
Written by (author): Ing. Juraj Slačka, PhD.
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riadenie nelineárnych systémov
Summary:V tejto práci budeme riešiť problematiku riadenia nelineárnych systémov. V praxi môžeme považovať každý reálny systém do istej miery za nelineárny, preto je veľmi dôležité vedieť takéto systémy riadiť s požadovanou kvalitou riadenia. V úvode práce sa budeme zaoberať konkrétnym nelineárnym systémom, ktorý bude predstavovať nádrž na vodu. Potom si ukážeme ako navrhnúť regulátor metódou rozmiestňovania pólov a následne s týmto regulátorom navrhneme samonastavujúce a multimodelové riadenie. Pri multimodelovom riadení si ukážeme viacero metód prepínania, ktoré navzájom porovnáme. Na konci práce sa budeme venovať aj inému prístupu k riadeniu nelineárnych systémov a to fuzzy regulátoru. V samotnom závere práce budeme testovať vplyv poruchy na tieto stratégie riadenia a zhodnotíme výhody a nevýhody jednotlivých metód.
Key words:nelineárny systém, rozmiestňovanie pólov, samonastavujúci regulátor, multimodelové riadenie, metóda najmenších štvorcov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited