Jul 11, 2020   10:23 p.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

               
Final thesis
     Projects
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Onboard computer of Slovak CubeSat satellite
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riadiaci počítač slovenskej družice typu cubesat
Summary:
Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť úplne od základov hardvér a softvér palubného počítača pre malú slovenskú družicu. Pri návrhu hardvéru bolo dbané hlavne na jeho odolnosť voči rozličným vplyvom radiácie, pričom bola navrhnutá technika supervízora, ktorý prepína v prípade problémov medzi dvomi procesormi. Z hľadiska softvérového vybavenia palubného počítača bol kompletne navrhnutý operačný systém reálneho času, ktorý plne spĺna požiadavky pre kritické systémy a zároveň má v sebe implementované mechanizmy na detekciu potenciálnych chýb spôsobených radiáciou. Záver práce je venovaný problematike stabilizačného algoritmu satelitu a jeho testovania v laboratórnych podmienkach na Zemi.
Key words:operačný systém reálneho času, palubný počítač, CubeSat

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited