29. 5. 2020  23:56 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identifikačné číslo: 50920
Univerzitný e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
     
     
Stáže     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Gubrický
Riadenie kmitavých systémov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Hatvanyi
Viacrozmerné riadenie chemického reaktora
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rudolf Hronec
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karol Kiš
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Kukla
Optimal Control of Industrial Storage Tanks
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Alexey Morozov
Nonlinear Predictive Control of Rotary Inverted Pendulum
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Jakub Puk
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Turčan
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná