16. 9. 2019  4:21 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identifikační číslo: 50920
Univerzitní e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Autor: Ing. Rudolf Hronec
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Oponent:Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie pre proces levitácie objektu v prúde vzduchu, ktorého riadiacou veličinou bola rýchlosť otáčania ventilátora a riadenou veličinou bola poloha plaváka vo vertikálnej trubici. Prvou úlohou bolo identifikovať a odvodiť matematický model zariadenia. Identifikácia prebiehala rekurzívnou metódou najmenších štvorcov. Následne sa navrhli parametre PID regulátorov metódou umiestnenia pólov a LQR regulátorov zmenou váhovej matice R ktorých cieľom bolo zabezpečiť stabilitu spätnoväzbového systému s čo najmenšími hodnotami integrálnych kritérií. Výsledné návrhy PID aj LQR regulátorov sa overili na reálnom procese levitácie. Získané výsledky oboch metód riadenia sa navzájom porovnali a vyhodnotili ich časové a integrálne kritéria.
Klíčová slova:proces levitácie, identifikácia, RMNŠ, PID riadenie, LQR riadenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně