Aug 18, 2019   11:33 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identification number: 50920
University e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Control of a Position of an Object in Air Flow
Written by (author): Ing. Rudolf Hronec
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Opponent:Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie pre proces levitácie objektu v prúde vzduchu, ktorého riadiacou veličinou bola rýchlosť otáčania ventilátora a riadenou veličinou bola poloha plaváka vo vertikálnej trubici. Prvou úlohou bolo identifikovať a odvodiť matematický model zariadenia. Identifikácia prebiehala rekurzívnou metódou najmenších štvorcov. Následne sa navrhli parametre PID regulátorov metódou umiestnenia pólov a LQR regulátorov zmenou váhovej matice R ktorých cieľom bolo zabezpečiť stabilitu spätnoväzbového systému s čo najmenšími hodnotami integrálnych kritérií. Výsledné návrhy PID aj LQR regulátorov sa overili na reálnom procese levitácie. Získané výsledky oboch metód riadenia sa navzájom porovnali a vyhodnotili ich časové a integrálne kritéria.
Key words:proces levitácie, identifikácia, RMNŠ, PID riadenie, LQR riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited