22. 9. 2019  10:22 Móric
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identifikační číslo: 50920
Univerzitní e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadenie kmitavých systémov
Autor: Bc. Michal Gubrický
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie kmitavých systémov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riadenie laboratórneho procesu kyvadla, ktorý má dve riadené veličiny a jednu riadiacu veličinu. Prvou úlohou bolo identifikovať proces, respektíve získať model daného zariadenia v tvare prenosovej funkcie. Pričom sme predpokladali, že daný kmitavý systém je druhého rádu. Následne sme pristúpili k návrhu regulátorov. Ako prvý sme navrhovali PID regulátor, ktorý dokáže riadiť len jednu výstupnú veličinu, preto bolo potrebné navrhnúť dva PID regulátory. Nakoniec sme navrhovali optimálne riadenia, ktoré je reprezentované LQ regulátorom. Cieľom LQR je minimalizovať kvadratickú účelovú funkciu. Navrhnuté PID a LQ regulátory sme vyskúšali na laboratórnom kyvadle a oba typy regulátorov sme porovnali na základe kritéria kvality riadenia IAE a ISE.
Klíčová slova:kritérium kvality riadenia IAE a ISE, PID regulátor, LQ riadenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně