Aug 17, 2019   8:15 p.m. Milica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identification number: 50920
University e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of Oscillatory Systems
Written by (author): Bc. Michal Gubrický
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie kmitavých systémov
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riadenie laboratórneho procesu kyvadla, ktorý má dve riadené veličiny a jednu riadiacu veličinu. Prvou úlohou bolo identifikovať proces, respektíve získať model daného zariadenia v tvare prenosovej funkcie. Pričom sme predpokladali, že daný kmitavý systém je druhého rádu. Následne sme pristúpili k návrhu regulátorov. Ako prvý sme navrhovali PID regulátor, ktorý dokáže riadiť len jednu výstupnú veličinu, preto bolo potrebné navrhnúť dva PID regulátory. Nakoniec sme navrhovali optimálne riadenia, ktoré je reprezentované LQ regulátorom. Cieľom LQR je minimalizovať kvadratickú účelovú funkciu. Navrhnuté PID a LQ regulátory sme vyskúšali na laboratórnom kyvadle a oba typy regulátorov sme porovnali na základe kritéria kvality riadenia IAE a ISE.
Key words:kritérium kvality riadenia IAE a ISE, PID regulátor, LQ riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited