Aug 14, 2020   7:24 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identification number: 50920
University e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

     
Graduate     Lesson     
Final thesis
     
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Development of GUI for Synthesis of Robust PI Controllers
Written by (author):
Ing. Martin Klaučo, PhD.
Department:
Thesis supervisor: Ing. Katarína Matejičková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba GUI pre syntézu robustných PI regulátorov
Summary:
Bez grafického rozhrania -- GUI (Graphical User Interface) -- by väčšina užívateľov nebola schopná používať počítač. Dobre navrhnuté GUI je dôležitou súčasťou zavádzania programu do praxe. Cieľom tvorby akéhokoľvek GUI je odbremeniť užívateľa od používania CLI (command-line interface). Cieľom tohto bakalárskeho projektu je naučiť sa základy tvorby GUI v prostredí MATLAB a následne vytvoriť fungujúci program. GUI je možné v prostredí MATLAB tvoriť rôzne. V tejto práci sa budeme venovať profesionálnemu prístupu tvorby GUI pomocou príkazov uicontrol a figure. Vytvorené GUI bude nadstavba programu, ktorý sa zaoberá syntézou robustných PI regulátorov.
Key words:
Grafické rozhranie programu, MATLAB, PI regulátory

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited