Nov 16, 2019   11:32 p.m. Agnesa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Identification number: 5101
University e-mail: peter_simko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Balážová
Vznik, výskyt, analýza a možnosti znižovania obsahu furánu v potravinách
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Bánovská
Možnosti znižovania obsahu toxického akrylamidu v potravinách
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Terézia Bazalová
Polychlórované bifenyly, prienik do potravinového reťazca, vplyv na ľudský organizmus a výskyt v potravinách
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Noemi Belišová
Vznik a výskyt 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v potravinách o možnosti ovplyvnenia jeho obsahu
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Benčová
Vznik a výskyt 5-hydroxy-2-furaldehydu v potravinách.
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Bortlíková
Effect of milk thistle (Silybum marianum) addition on technological and organoleptic profiles of cereal products
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Bortlíková
Mechanizmy vzniku akrylamidu v potravinách, analýza, výskyt a možnosti jeho odstraňovania
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Cabadaj
Moderné trendy v analýze potravín
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Tereza Cabicarová
Využitie polymerázovej reťazovej reakcie na identifikáciu mikroorganizmov cv potravinách
September 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ina Ćorković
Formation, determination and occurrence of 5-hydroxymetyl-2-furaldehyde in foods
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Durec, PhD.
Štúdium fyzikálnochemických parametrov a organoleptických vlastností ovocných štiav vyrábaných v inertnej atmosfére
August 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nina Hudáčková
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Chodúrová
Charakteristika a výroba funkčných zložiek potravín a ich účinky na zdravie spotrebiteľa
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Intabliová
Vznik akrylamidu v potravinách počas ich výroby a možnosti znižovania jeho obsahu
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Ivanišová
Vznik, výskyt, analýza a možnosti odstraňovania polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených potravinách
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Klembarová
Stanovenie a výskyt 5-hydroxy-2-furaldehydu v potravinách
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kliman
Súčasné trendy v technológii výroby nealkoholických nápojov
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Kolarič
Štúdium možností znižovania obsahu kontaminantov vznikajúcich počas tepelných procesov výroby potravín
May 2022Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bibiána Kopcová
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Mária Kopuncová
Vplyv technologických procesov výroby a skladovania na koncentráciu chuťovo-vonných látok v ovocných šťavách.
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Korená
Analytické postupy stanovenia obsahu cholesterolu v potravinách
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kukula
Metódy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kukula
Vznik a výskyt heterocyklických amínov v potravinách
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Kvasnová
Determination of acrylamide content in some foods
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Laššáková
Stanovenie a možnosti znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petronela Ochodnická
Charakteristika procesov počas migrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov z potravín do plastov
August 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Ondrušková
Functional foods
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Paganová
Functional foods
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Diana Palušáková
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Petrušová
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením - charakteristika, vplyv na organizmus, výroba a legislatívna úprava
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Polovková
Stanovenie 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v potravinách
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Blanka Reingráberová
Mechanizmy vzniku akrylamidu v potravinách, analýza, výskyt a možnosti jeho odstraňovania
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Reingráberová
Stanovenie 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu a možnosti ovplyvnenia jeho obsahu v potravinách
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Semanová, PhD.
Štúdium fyzikálnochemických procesov prebiehajúcich na rozhraní tuhých fáz pri odstraňovaní kontaminantov z potravín migráciou do plastových obalových materiálov.
July 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Semanová, PhD.
Štúdium fyzikálnochemických procesov prebiehajúcich na rozhraní tuhých fáz pri odstraňovaní kontaminantov z potravín migráciou do plastových obalových materiálov.
February 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Skalická
Možnosti falšovania a metódy autentifikácie komponentov čokoládovej hmoty
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alan Stašák
Mechanizmus vzniku 3-monochlórpropándiolu, metódy stanovenia a jeho výskyt v potravinách
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Stoláriková
Determination of 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde in certain foods
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Paulína Stráska
Vznik, výskyt, analýza a možnosti odstraňovania polycyklických aromatických uhľovodíkov v potravinách
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Šimonovičová
Cholesterol v potravinách a možnosti znižovania jeho obsahu
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Šimúth
Štúdium podmienok vzniku a eliminácie kontaminujúcich látok počas tepelných procesov výroby potravín
September 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Diana Šitavancová
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress