22. 11. 2019  18:16 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Identifikačné číslo: 5101
Univerzitný e-mail: peter_simko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denisa Balážová
Vznik, výskyt, analýza a možnosti znižovania obsahu furánu v potravinách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Bánovská
Možnosti znižovania obsahu toxického akrylamidu v potravinách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Terézia Bazalová
Polychlórované bifenyly, prienik do potravinového reťazca, vplyv na ľudský organizmus a výskyt v potravinách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Noemi Belišová
Vznik a výskyt 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v potravinách o možnosti ovplyvnenia jeho obsahu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Benčová
Vznik a výskyt 5-hydroxy-2-furaldehydu v potravinách.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Bortlíková
Mechanizmy vzniku akrylamidu v potravinách, analýza, výskyt a možnosti jeho odstraňovania
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Bortlíková
Vplyv prídavku Pestreca mariánskeho (Silybum marianum) na technologické a organoleptické vlastnosti cereálnych výrobkov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Cabadaj
Moderné trendy v analýze potravín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Tereza Cabicarová
Využitie polymerázovej reťazovej reakcie na identifikáciu mikroorganizmov cv potravinách
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ina Ćorković
Vznik, stanovenie a výskyt 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ján Durec, PhD.
Štúdium fyzikálnochemických parametrov a organoleptických vlastností ovocných štiav vyrábaných v inertnej atmosfére
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nina Hudáčková
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Chodúrová
Charakteristika a výroba funkčných zložiek potravín a ich účinky na zdravie spotrebiteľa
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Intabliová
Vznik akrylamidu v potravinách počas ich výroby a možnosti znižovania jeho obsahu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Ivanišová
Vznik, výskyt, analýza a možnosti odstraňovania polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených potravinách
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Klembarová
Stanovenie a výskyt 5-hydroxy-2-furaldehydu v potravinách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kliman
Súčasné trendy v technológii výroby nealkoholických nápojov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Lukáš Kolarič
Štúdium možností znižovania obsahu kontaminantov vznikajúcich počas tepelných procesov výroby potravín
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bibiána Kopcová
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Mária Kopuncová
Vplyv technologických procesov výroby a skladovania na koncentráciu chuťovo-vonných látok v ovocných šťavách.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Korená
Analytické postupy stanovenia obsahu cholesterolu v potravinách
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kukula
Metódy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kukula
Vznik a výskyt heterocyklických amínov v potravinách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Kvasnová
Stanovenie obsahu akrylamidu vo vybraných potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Laššáková
Stanovenie a možnosti znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Petronela Ochodnická
Charakteristika procesov počas migrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov z potravín do plastov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Ondrušková
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Paganová
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Diana Palušáková
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Petrušová
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením - charakteristika, vplyv na organizmus, výroba a legislatívna úprava
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Polovková
Stanovenie 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v potravinách
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Blanka Reingráberová
Mechanizmy vzniku akrylamidu v potravinách, analýza, výskyt a možnosti jeho odstraňovania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Blanka Reingráberová
Stanovenie 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu a možnosti ovplyvnenia jeho obsahu v potravinách
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jana Semanová, PhD.
Štúdium fyzikálnochemických procesov prebiehajúcich na rozhraní tuhých fáz pri odstraňovaní kontaminantov z potravín migráciou do plastových obalových materiálov.
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Semanová, PhD.
Štúdium fyzikálnochemických procesov prebiehajúcich na rozhraní tuhých fáz pri odstraňovaní kontaminantov z potravín migráciou do plastových obalových materiálov.
február 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Skalická
Možnosti falšovania a metódy autentifikácie komponentov čokoládovej hmoty
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alan Stašák
Mechanizmus vzniku 3-monochlórpropándiolu, metódy stanovenia a jeho výskyt v potravinách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Stoláriková
Stanovenie obsahu 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu vo vybraných potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Paulína Stráska
Vznik, výskyt, analýza a možnosti odstraňovania polycyklických aromatických uhľovodíkov v potravinách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hana Šimonovičová
Cholesterol v potravinách a možnosti znižovania jeho obsahu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Šimúth
Štúdium podmienok vzniku a eliminácie kontaminujúcich látok počas tepelných procesov výroby potravín
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Šitavancová
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná