20. 11. 2019  13:57 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marián Marčiš, PhD.
Identifikačné číslo: 51610
Univerzitný e-mail: marian.marcis [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra geodézie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva
Marčiš, Marián
Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4895-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
2.Geodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológií
Kohútová, Lucia -- Marčiš, Marián
Geodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
3.Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia
Fraštia, Marek -- Liščák, Pavel -- Žilka, Andrej -- Pauditš, Peter -- Bobáľ, Peter -- Hronček, Stano -- Sipina, Slavomír -- Ihring, Pavol -- Marčiš, Marián
Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia. Geografický časopis, 71. s. 101--120.
články v časopisoch2019Podrobnosti
4.Meranie objemov pomocou RPAS fotogrametrie
Hideghéty, Andrej -- Marčiš, Marián
Meranie objemov pomocou RPAS fotogrametrie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
5.Meranie pretvorení betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrie
Kaššák, Matej -- Marčiš, Marián
Meranie pretvorení betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
6.Príklad kombinovaného leteckého a terestrického laserového skenovania na účely inžinierskogeologických analýz
Fraštia, Marek -- Marčiš, Marián -- Bednarik, Martin -- Holzer, Rudolf
Príklad kombinovaného leteckého a terestrického laserového skenovania na účely inžinierskogeologických analýz. Slovenský geodet a kartograf, 24. s. 14--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
7.Vplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezov
Bujňáková, Barbora -- Marčiš, Marián
Vplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
8.3D digital reconstruction based on archived terrestrial photographs from metric cameras
Poloprutský, Zdeněk -- Fraštia, Marek -- Marčiš, Marián
3D digital reconstruction based on archived terrestrial photographs from metric cameras. Acta Polytechnica, 59. s. 384--398.
články v časopisoch2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.