18. 9. 2020  22:17 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Identifikačné číslo: 51626
Univerzitný e-mail: marian.palcut [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav materiálov (MTF)

          
Záverečná práca
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí
Autor: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Pracovisko:
Ústav materiálov (MTF)
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí
Abstrakt:Cieľom tejto habilitačnej práce je preskúmať oxidačnú odolnosť progresívnych kovových materiálov na báze železa. Ako modelové materiály boli zvolené ocele vzhľadom na ich široké použitie v praxi. V práci je preštudovaná oxidácia nízkouhlíkovej ocele S235JRG1 s feriticko-perlitickou štruktúrou a tiež oxidácia skupiny ôsmich koróziivzdorných ocelí s feritickou štruktúrou a podielom chrómu 20-29 hmot.%. V prvej časti práce sú popísané termodynamické a kinetické podmienky vysokoteplotnej oxidácie kovov. Ďalšia časť práce sa venuje štruktúre a vybraným fyzikálno-chemickým vlastnostiam oxidov kovov. Preskúmané sú oxidy s korundovou, perovskitovou a spinelovou štruktúrou, ktoré majú široké uplatnenie v praxi. Na záver sú prezentované možnosti zvyšovania koróznej odolnosti kovových materiálov prostredníctvom keramických ochranných vrstiev na báze boridov a oxidov kovov.
Kľúčové slová:oxidácia, oceľ , povlak

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene