Jun 27, 2019   12:56 p.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Kubica, PhD.
Identification number: 5209
University e-mail: juraj.kubica [at] stuba.sk
University e-mail: 2003210470 [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Ďuriš
Využitie rozptýlených zdrojov na výrobu elektriny pre domácnosti a malých odberateľov
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Chlebo
Design of environmentaly-friendly small hydropower plant
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kocka
Integrácia OZE do energetického hospodárstva rodinného domu
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kocka
Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Kollár
Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Kollár
Potenciál rôznych druhov akumulácie v distribučných sústavách SR
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Korčok
Anaeróbna fermentácia v bioplynových staniciach
June 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Mašeja
Kvantifikácia technicky a ekonomicky využiteľného potenciálu biomasy na Slovensku
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Nadhajský
Vývoj špecializovaného efektového iluminátora s optickými vláknami
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Novotný
Kinetické akumulátory energie s aplikáciami v energetike
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Nyulassy
Energetika v koncepcii Smart Cities na Slovensku
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Patka
Návrh energeticky sebestačného rodinného domu
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Pinček
Analysis of the national energy policies of the OECD countries
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Plevka
Integrácia domácnosti s využitím OZE a inteligentného riadenia do distribučnej sústavy
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Poničan
Energy Use of The Experimental Biogas Plant in STU
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Slušný
Optimalizácia prevádzkových režimov energetických celkov laboratória Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Száraz
Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Štefkovič
Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Villem
Internetový on-line portál laboratória obnoviteľných zdrojov energie na FEI STU
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress