Jun 16, 2019   6:36 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Kubica, PhD.
Identification number: 5209
University e-mail: juraj.kubica [at] stuba.sk
University e-mail: 2003210470 [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Parametrical Model of Biogas Station
Written by (author): Ing. Juraj Kubica, PhD.
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Parametrický model bioplynovej stanice
Summary:Práca sa zaoberá tvorbou a verifikáciou modelu výroby bioplynu v bioplynovej stanici a jeho využitie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Model vychádza z realizovaných bioplynových staníc, na výstavbe ktorých sa autor podieľal. V úvode sa nachádza opis technológie na využitie bioplynu i ďalších druhov biomasy. Ďalej sa posudzuje súčasný stav a možnosti výroby bioplynu v Slovenskej republike. Posledná časť opisuje jednotlivé zložky parametrického modelu, ktoré sú rozpracované vo výpočtovom a ekonomickom modeli.
Key words:analýza životného cyklu (LCA), hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA), bioplyn, kogenerácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited