23. 9. 2019  13:38 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Kubica, PhD.
Identifikačné číslo: 5209
Univerzitný e-mail: juraj.kubica [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: 2003210470 [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Parametrický model bioplynovej stanice
Autor: Ing. Juraj Kubica, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Parametrický model bioplynovej stanice
Abstrakt:Práca sa zaoberá tvorbou a verifikáciou modelu výroby bioplynu v bioplynovej stanici a jeho využitie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Model vychádza z realizovaných bioplynových staníc, na výstavbe ktorých sa autor podieľal. V úvode sa nachádza opis technológie na využitie bioplynu i ďalších druhov biomasy. Ďalej sa posudzuje súčasný stav a možnosti výroby bioplynu v Slovenskej republike. Posledná časť opisuje jednotlivé zložky parametrického modelu, ktoré sú rozpracované vo výpočtovom a ekonomickom modeli.
Kľúčové slová:analýza životného cyklu (LCA), hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA), bioplyn, kogenerácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene