20. 10. 2020  14:46 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Chlpek, ArtD.
Identifikačné číslo: 5223
Univerzitný e-mail: peter.chlpek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

Kontakty
     
Absolvent     Záverečná práca          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Digitálne technológie v tvorbe priemyselného dizajnéra
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Digitálne technológie v tvorbe priemyselného dizajnéra
Abstrakt:
ABSTRAKT Chlpek, Peter, Ing. "Digitálne technológie v tvorbe priemyselného dizajnéra" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu Školiteľ: doc. akad. soch. Peter Paliatka Marec 2010 Dizertačná práca sa zaoberá digitálnymi technológiami, ktoré využívajú dizajnéri pri svojej tvorbe. Sumarizuje a popisuje technológie aditívnej výroby (additive manufacturing), ich prínosy a zmeny v procese návrhu výrobkov, ktoré so sebou priniesli. -- Cieľom práce nie je len prieskum najnovších trendov vo vývoji digitálnych technológií aditívnej výroby pre potreby dizajnu. Na príklade zdánlivo nesúvisiacich oblastí ich využitia ukazuje interdisciplinárny charakter dizajnerskej práce. Svet stojí na prahu novej priemyselnej revolúcie a dizajn na to musí reagovať. Práca prináša informácie, úvahy a podnety na zamyslenie a na ďaľšiu diskusiu na pôde univerzity. Taktiež ponúka zdroj inšpirácie a podnetov nielen pre dizajnérov.
Kľúčové slová:
dizajn, digitalne technologie, rapid prototyping

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene