14. 12. 2019  5:31 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Identifikačné číslo: 52252
Univerzitný e-mail: ladislav.rolnik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh deformačného člena snímača pre viacosové merania
Autor: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent:Ing. Tibor Nánási, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh deformačného člena snímača pre viacosové merania
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je návrh a analýza deformačného člena snímača pre viacosové merania. V prvej kapitole práce sú uvedené teoretické východiská, požiadavky a základné poznatky o snímačoch. Druhá kapitola je zameraná na základné tvary deformačných členov, ktoré sú používané v konštrukcii snímačov. V prvých dvoch kapitolách je dôraz kladený na formuláciu základných východísk, ktoré slúžia pri návrhoch konkrétnych tvarov snímačov, ktoré budú spĺňať požiadavku multiosovosti merania. Jednotlivé návrhy geometrických tvarov deformačných elementov sú obsahom tretej kapitoly. V tejto kapitole sú prezentované deformačné stavy týchto deformačných elementov pri rôznych zaťažovacích smeroch. Na základe výsledkov numerických simulácií sú hodnotené jednotlivé deformačné elementy a je vybraný deformačný člen vyhovujúci pre dané požiadavky. Štvrtá kapitola je zameraná na pevnostnú a dynamickú analýzu vybraného deformačného elementu. Deformačný element snímača pre multiosové merania, ktorý je výsledkom prezentovaných návrhov, spĺňa hlavné formulované požiadavky. Zhrnutím je, že deformačný člen predstavuje jednu z dôležitých časti snímačov a sú na neho kladené náročne požiadavky .
Kľúčové slová:snímač, numerická analýza, metóda konečných prvkov, modálne vlastnosti, deformačný člen

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene