19. 11. 2019  8:38 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Identifikačné číslo: 52252
Univerzitný e-mail: ladislav.rolnik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konštrukčný návrh spojkových lamiel s redukovanou hrúbkou
Autor: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent:doc. Ing. Milan Michalíček, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh spojkových lamiel s redukovanou hrúbkou
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je geometrický návrh tvaru spojkovej lamely s redukovanou hrúbkou a jej modálna analýza. Modálna analýza slúži k určeniu vlastných frekvencií a vlastných tvarov spojkovej lamely. V prvej kapitole sú uvedené teoretické východiská, požiadavky a základné poznatky o trecích spojkách. Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku, matematické modelovanie kompozitných materiálov a ich využitie pre výrobu obloženia spojkovej lamely. Jednotlivé návrhy geometrických tvarov vystužujúcich plechov a výsledky experimentálnych meraní potrebných vlastností kompozitného materiálu spojkovej lamely sú obsahom tretej kapitoly. Štvrtá kapitola je zameraná na dynamickú analýzu navrhnutých modelov spojkových lamiel. Výsledkom numerických analýz je komparácia navrhnutých modelov a následne zhodnotenie najvhodnejšieho tvaru z hľadiska modálnych vlastností. Spojková lamela predstavuje jednu z dôležitých časti prevodového mechanizmu mobilných zariadení a sú na ňu kladené náročne požiadavky ohľadom funkčnosti a životnosti, ktoré sú výrazne ovplyvňované dynamickými vlastnosťami lamely.
Kľúčové slová:spojková lamela, modálne vlastnosti, kompozitné materiály, metóda konečných prvkov, trecie spojky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene