15. 11. 2019  15:47 Leopold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Identifikačné číslo: 52252
Univerzitný e-mail: ladislav.rolnik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štruktúrna dynamická modifikácia telesa sústružníckeho noža
Autor: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štruktúrna dynamická modifikácia telesa sústružníckeho noža
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná na návrh a hodnotenie metód štruktúrnej modifikácie telesa sústružníckeho noža. Cieľom dizertačnej práce je okrem prezentácie poznatkov o súčasnom stave v tejto oblasti, formulovať aj základné princípy a postupy týkajúce sa návrhu štruktúrnych modifikácií telesa sústružníckeho nástroja s cieľom zníženia nežiaduceho kmitania v procese sústruženia. Hlavným účelom štruktúrnej dynamickej modifikácie je zmena modálnych vlastností (vlastné tvary, vlastné frekvencie) telesa sústružníckeho noža. Modálne vlastnosti sú závislé na geometrických parametroch a materiálových vlastnostiach nosníka, ktorá je vo všeobecnosti reprezentatívnou štruktúrou sústružníckeho noža. Predmetom dizertačnej práce je formulovať, matematicky analyzovať a vyhodnotiť predmetné návrhy a postupy pre štruktúrnu modifikáciu nosníkovej štruktúry. Štruktúrna modifikácia sústružníckeho noža je dominantne zameraná na aplikáciu výstužných jadier v telese nosníka a skúmanie vplyvu ich materiálových vlastností a geometrických parametrov na výslednú štruktúru telesa sústružníckeho noža. Bola formulovaná modifikačná funkcia fm, ktorá zahŕňa všetky aplikované štruktúrne zmeny. Táto modifikačná funkcia poskytuje pomerne jednoduchý spôsob pre stanovenie konkrétnych úprav štruktúry telesa sústružníckeho noža a tým dosiahnutie jeho cieľových modálnych parametrov. Výsledky získané z výpočtových analýz vybraných typov modifikovaných nosníkových štruktúr sú verifikované s experimentálnymi meraniami, ktoré potvrdili správnosť riešenia. Na základe výsledkov výpočtových analýz všetkých navrhovaných úprav telesa sústružníckeho noža sú formulované vhodné a prakticky realizovateľné modifikačné štruktúrne parametre. Základným cieľom týchto modifikačných postupov je dosiahnutie takých dynamických vlastností telesa sústružníckeho noža, ktoré budú zabezpečovať požadovaný priebeh vykonávaného technologického procesu. Implementovanie týchto postupov môže viesť k zvýšeniu produktivity, zníženiu opotrebenia nástroja, resp. k zlepšeniu rezných podmienok.
Kľúčové slová:štrukturálna dynamická modifikácia, kmitanie, modálne vlastnosti, sústružnícky nôž, Euler-Bernoulliho nosníková teória

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene