9. 12. 2019  8:09 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Identifikační číslo: 52333
Univerzitní e-mail: lukas.spendla [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
Autor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Oponent 2:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá návrhom modelu testovania bezpečnostne- kritických systémov. Vzhľadom na veľký rozsah týchto systémov sme sa zamerali na systémové testovanie, pričom sme zahrnuli požiadavky na testovanie komunikačného subsystému. Po stanovení teoretických východísk testovania, sme analyzovali problematiku bezpečnostne- kritických systémov. V tejto analýze sme sa zamerali aj na priemyselné siete a ich bezpečnosť. Následne sme vymedzili odlišnosti a špecifiká tradičných softvérových systémov a bezpečnostne- kritických systémov, na základe analýzy noriem a smerníc pre rozličné bezpečnostne- kritické systémy. Z nich získané požiadavky boli zovšeobecnené pre použitie v ľubovoľnom bezpečnostne- kritickom systéme. Zvolené systémové testovanie nie je jednoznačné zahrnuté do procesu návrhu a vývoja bezpečnostne- kritických systémov. Preto sme navrhli základné kroky procesu návrhu a vývoja týchto systémov, do ktorých sme integrovali systémové testovanie. Pre zachytenie tohto procesu sme použili vhodné UML diagramy. Vzhľadom na rozsah systémového testovania sme sa rozhodli navrhnúť dva modely testovania. Zamerali sme sa na performance a step stress testovania. Do nich sme implementovali nami špecifikované požiadavky na testovanie bezpečnostne- kritických systémov. Pre zachytenie týchto modelov sme použili vhodné UML diagramy. Pre verifikáciu navrhnutých modelov sme definovali metriku. Na základe jej hodnoty sme stanovili, či navrhnutý model vyhovuje nami špecifikovaným požiadavkám na testovanie.
Klíčová slova:bezpečnostne kritický systém, systémové testovanie, step stress testovanie, performance testovanie, UML

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně