10. 12. 2019  0:51 Radúz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Identifikační číslo: 52333
Univerzitní e-mail: lukas.spendla [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. František Miksa, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou modelového informačného systému. Ako modelový systém bol zvolený skladový systém. Zameriavame sa teda na prácu s tovarom, dodávateľmi a zákazníkmi. Pre analýzu požiadaviek je použitá relatívne nová metóda pomocou jazyka BPMN. Využíva modelovanie firemných procesov pomocou BPD diagramov. Analýza a návrh systému prebieha pomocou UML. Na firemné procesy nadväzuje katalóg požiadaviek a diagramy prípadov použitia. Ďalej bol vytvorený analytický diagram tried a analytické sekvenčné diagramy. Tie boli transformované na návrhové sekvenčné diagramy, pomocou ktorých sme vytvorili návrhový diagram tried. Dátový model pre databázový systém Oracle, bol vytvorený transformáciu z návrhového diagramu tried. Samotná čiastková implementácia bola vytvorená v C++, s využitím VCL komponentov. Ako vývojové prostredie sme použili Borland C++.
Klíčová slova:informačný systém, BPMN, UML


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně