Oct 20, 2020   10:25 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
Identification number: 52345
University e-mail: daniel.svrcek [at] stuba.sk
 

     
Lesson     
Final thesis
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Design procedures and computational methods for chosen devices in industry.
Written by (author):
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
Department:
Institute of Production Systems and Applied Mechanics (MTF)
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:prof. Ing. Václav Brož, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrhové postupy a výpočtové metódy pre vybrané zariadenia v priemysle
Summary:
Habilitačná práca sa zaoberá návrhovými postupmi a výpočtovými metódami, ktoré sú využiteľné pre vybrané zariadenia v strojárskom priemysle. Využiteľnosť je aplikovaná v použitom príklade leteckého priemyslu, opisom konkrétneho aerodynamického návrhu vrtule s vysokou účinnosťou. Práca sa zaoberá požiadavkami na aerodynamickú efektivitu prácu a voľbu všetkých základných parametrov, optimalizáciou návrhových bodov (rýchlosť, otáčky, výkon, priemer a počet listov vrtule) s ohľadom na výkonové parametre pohonnej jednotky -- motora, kontrolou všetkých aerodynamických charakteristík i mimo návrhového režimu práce vrtule v celom rozsahu jej prevádzkových podmienok. Tieto výstupné geometrické a aerodynamické charakteristiky slúžia ako podklad k pevnostnej kontrole vrtule, ktorá je rovnako súčasťou habilitačnej práce. Dôraz sa kladie na pevnostnú kontrolu s ohľadom na maximálne možné zaťaženie v celom rozsahu prevádzky a súčasne s prihliadnutím na plnenie požiadaviek certifikačného predpisu. Prílohou habilitačnej práce je rovnako aplikácia návrhu práce vrtule v mlynkovom režime, čiže veterný motor. Práca sa zaoberá tiež návrhom rotorového listu veterného motora s maximálnou účinnosťou premeny veternej energie na krútiaci moment pri konštantných otáčkach. Habilitačná práca je príspevkom pre oblasť výskumu výrobnej techniky, v aplikačnej rovine pre oblasť využitia výpočtových metód pre vybrané zariadenia v strojárstve.
Key words:
rýchlosť, otáčky, výkon

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited