Oct 19, 2019   11:44 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Identification number: 52473
University e-mail: jozef.tvarozek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Abelovský
Dolovanie v názoroch
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Adda
Automatizovaný učiteľ cudzích jazykov
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Antl
Obsahová analýza pohybov očí pri online programovaní
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Baňas
Čítanie zdrojového kódu založené na objavovaní pomocou myši
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Baňas
Hra pre viacerých hráčov založená na pohľade očí
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Beníčková
Analýza spôsobov riešenia vzdelávacích úloh
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Beťák
Modelovanie používateľov a učenia v online vzdelávaní
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bobovský
Analýza spôsobov riešenia vzdelávacích úloh
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Brza
Motivácia študenta v interaktívnom vzdelávacom prostredí
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Burger
Napodobnenie ľudského hráča v spoločenskej hre
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Csöllei
Kognitívne charakteristiky používateľa pre efektívne čítanie zdrojových kódov
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Csöllei
Online interaktívna plocha
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Červenka
Analýza vzorov pohybov očí v závislosti od úlohy vo webovom prostredí
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Dragúňová
Identifikovanie charakteristík používateľa využitím analýzy pohľadu
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vladimír Dzurilla
Analýza hľadania chýb v zdrojovom kóde
May 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Erdelyi
Analýza spôsobov riešenia interaktívnych vzdelávacích úloh
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Máté Fejes
Rozpoznávanie emócií používateľa v informačnom systéme
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Garaj
Pochvala v počítačmi podporovanom skupinovom učení
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Gazdík
Riešenie úloh v online programovaní založené na skupinách
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Grošaft
Analýza spôsobov učenia v online vzdelávacom prostredí
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Hudek
Kolaboratívne vytváranie konceptových máp pomocou webového portálu
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Jačala
Objavovanie vzťahov entít v novinových správach zapojením používateľov
June 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jačala
Vyhľadávanie vzťahov v neštruktúrovanom texte pomocou sémantickej analýzy
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jurkovič
Modely pre podporu sociálneho online učenia
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kalmár
Významová ekvivalencia v spracovaní prirodzeného textu
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kiš
Analýza spôsobov riešenia interaktívnych úloh
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kiš
Podpora online učenia programovania využitím hier
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Kováč
Metóda modelovania používateľa na základe písomnej komunikácie
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Kováč
Život nie je len hra
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Krajčovič
XXX
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Krátky
Identifikovanie kognitívnych charakteristík používateľa využitím eye trackingu
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Krátky, PhD.
Modelovanie používateľa využitím sociálnych a herných princípov
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Kutenicsová
Sémantická anotácia názorov v texte
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Machajdík
Online podpora písania esejí
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Matlovič
Poskytovanie spätnej väzby v doméne programovania
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Mazán
Sumarizácia webového obsahu
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Melicher
Analýza spôsobov riešenia interaktívnych úloh
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Mikle
Online učenie prostredníctvom hry s virtuálnym pomocníkom
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tibor Nagy
Analýza spôsobov riešenia vzdelávacích úloh
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Pagáč
Kolaboratívna spolupráca v tíme s použitím moderných webových technológií
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Pazúriková
Život je len hra
May 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Podmajerský
Metódy pre výber a generovanie pomôcok pri učení
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Márius Rak
Automatické identifikovanie chýb v používateľských rozhraniach na základe analýzy pohybov očí
April 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Ruman
Napodobnenie ľudského hráča v spoločenskej hre
May 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Salát
Organizácia a odporúčanie študijných povinností
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Sobanský
xxx
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Sojka
Analýza riešenia interaktívnych logických hier
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Stibila
Analýza spôsobov riešenia interaktívnych vzdelávacích úloh
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Svorada
Modelovanie pomocníka pri učení v e-vzdelávaní
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Ševce
Odporúčanie pomocou sémantickej analýzy textu
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Talian
Analýza čítania zdrojového kódu
May 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Tomlein, PhD.
Modelovanie dynamiky obsahu na webe
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Tomlein
Metóda pre sociálne programovanie a posudzovanie kódu
May 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Tundér
Analýza čítania zdrojového kódu
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Ujhelyiová
Metódy objavovania a navigácie v informačnom priestore vedeckých článkov
May 2014Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Vandlíková
Podpora akademického písania
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Veselý
Analýza písania zdrojového kódu
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Vítek
Online podpora riešenia vzdelávacích úloh
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Vítek
Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí
April 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Vrana
Analýza práce so zdrojovým kódom
May 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Ján Vrban
Modelovanie a generovanie učebného obsahu
May 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Timotej Zaťko
Modelovanie kognitívnych charakteristík človeka
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress