Jun 5, 2020   6:25 a.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Mačina
Identification number: 52628
University e-mail: qmacina [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

     Graduate     
Final thesis
     Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Innovative Application Within an International Competition
Written by (author): Ing. Jakub Mačina
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
Summary:
Pri používaní počítača často zabúdame na správne držanie tela. Dlhodobá nesprávna technika sedenia spôsobuje bolesti chrbta, zníženie produktivity a aj vážnejšie zdravotné ochorenia. Našim cieľom bolo v rámci medzinárodnej súťaže navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá zabezpečuje vhodnú formu prevencie zdravotných problémov súvisiacich s neprávnou technikou sedenia. Aplikácia monitoruje v reálnom čase hornú časť tela používateľa pomocou kamery. V prípade detekcie nesprávnej polohy, upozorní používateľa. Aplikácia využíva viacero rôznych prístupov analýzy prúdu dát z hĺbkovej aj RGB kamery, ktoré sa vzájomne kombinujú do výsledného vyhodnotenia kvality držania tela používateľa. Práca sa okrem opisu celkového projektu venuje vyhodnocovaniu kvality držania tela pomocou algoritmov strojového učenia. V práci sú navrhnuté dve metódy extrakcie charakteristických vlastností z hĺbkovej mapy. Tieto charakteristické vlastnosti sú vstupom pre neurónové siete, ktoré sú použité na klasifikáciu držania tela. Navrhnuté riešenie bolo overené. Experimenty ukázali 82 % úspešnosť klasifikácie držania tela pre najlepšiu metódu detekcie.
Key words:
počítačové videnie, strojové učenie, rozpoznávanie obrazu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited