9. 12. 2019  0:05 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Identifikačné číslo: 52863
Univerzitný e-mail: qkucerka [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie systému vzdelávania doma a v zahraničí
Autor: Ing. Michaela Pružincová
Pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Vedúci práce: Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Oponent:Ing. Iveta Kmecová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie systému vzdelávania doma a v zahraničí
Abstrakt:Predmetom tejto diplomovej práce je vývoj a analýza vzdelávacích systémov Slovenskej republiky a štátov Európskej únie. Zameriava sa na základné štruktúrne zložky a bližšie sa zaoberá odbornou prípravou ako dôležitou časťou vzdelávacieho systému. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej kapitole autorka definuje základné pedagogické pojmy, približuje súčasný stav a ciele vzdelávacích systémov v Európskej únii. Druhá kapitola bližšie objasňuje stav a trendy vývoja vzdelávacích systémov a odbornej prípravy Slovenskej republiky a Českej republiky. Čitateľom priblíži základnú štruktúru vzdelávacích systémov vybraných štátov Európskej únie. V tretej kapitole autorka porovnáva základné prvky vzdelávacích systémov všetkých štátov Európskej únie. Bližšie špecifikuje metódy výskumu a analyzuje výsledky porovnania jednotlivých štruktúrnych zložiek vzdelávacích systémov. Ďalej analyzuje informácie, ktoré boli získané formou dotazníka od žiakov vybraných odborných škôl v Slovenskej republike.
Kľúčové slová:porovnávacia pedagogika, výchova, odborná príprava, vzdelávací systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene