12. 12. 2019  4:47 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Rác
Identifikačné číslo: 52961
Univerzitný e-mail: miroslav.rac [at] stuba.sk
 
2533V05  inteligentné informačné systémy D-IIS
FIIT D-IIS den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spracovanie dlhodobých meraní vybraných charakteristík Internetu
Autor: Ing. Miroslav Rác
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Dušan Bernát, PhD.
Oponent:Ing. Branislav Steinmüller
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spracovanie dlhodobých meraní vybraných charakteristík Internetu
Abstrakt:Cieľom tohto bakalárskeho projektu je navrhnúť a následne aj implementovať systém na spracovanie veľkého objemu dát, ktoré predstavujú výstupy z programov ping a traceroute. Systém má poskytovať štatistiky vypočítané z týchto dát a zobraziť ich v príjemnom používateľskom prostredí vo forme webového rozhrania s intuitívnym ovládaním. Základnou požiadavkou je tieto štatistiky vhodne vizualizovať v grafoch a na mape, pričom tieto vizualizácie musia byť zobrazené v krátkom čase po zadaní požiadavky.
Kľúčové slová:traceroute, štatistika, ping, databaza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene